Girls Jr. Varsity/Varsity Volleyball Schedule

Opponent Date Time Location Results
vs. Westbury High School 9/6/2019 5:15 PM 1 Post Rd, Old Westbury, NY 11568 Jr Varsity | Loss: 0-3
vs. Westbury High School 9/6/2019 7:00 PM 1 Post Rd, Old Westbury, NY 11568 Varsity | Win: 3-0
vs. Uniondale High School 9/9/2019 5:00 PM 933 Goodrich St, Uniondale, NY 11553 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. Uniondale High School 9/9/2019 6:30 PM 933 Goodrich St, Uniondale, NY 11553 Varsity | Win: 3-2
vs. Freeport High School 9/11/2019 5:15 PM 50 S Brookside Ave, Freeport, NY 11520 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. Freeport High School 9/11/2019 7:00 PM 50 S Brookside Ave, Freeport, NY 11520 Varsity | Win: 3-2
vs. Malverne High School 9/13/2019 5:15 PM 80 Ocean Ave, Malverne, NY 11565 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. Malverne High School 9/13/2019 7:00 PM 80 Ocean Ave, Malverne, NY 11565 Varsity |
vs. Hempstead High School 9/17/2019 4:30 PM 201 President St, Hempstead, NY 11550 Jr. Varsity | Loss: 1-3
vs. Hempstead High School 9/17/2019 6:15 PM 201 President St, Hempstead, NY 11550 Varsity |
vs. Locust Valley High School 9/19/2019 5:15 PM Home: 127 N. Franklin St, Hempstead NY 11550 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. Locust Valley High School 9/19/2019 7:00 PM Home: 127 N. Franklin St, Hempstead NY 11550 Varsity |
vs. Clarke High School 9/21/2019 10:00 AM 740 Edgewood Dr, Westbury, NY 11590 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. Clarke High School 9/21/2019 11:45 AM 740 Edgewood Dr, Westbury, NY 11590 Varsity |
vs. West Hempstead High School 9/23/2019 5:15 PM 400 Nassau Blvd, West Hempstead, NY 11552 Jr. Varsity | Loss: 0-3
vs. West Hempstead High School 9/23/2019 7:00 PM 400 Nassau Blvd, West Hempstead, NY 11552 Varsity |
Jr. Varsity |